دمنوش های گیاهی کاسیا

نعناع فلفلی و رازیانه

نظر به اینکه در فرهنگ جامعه ما استفاده از چای بعد از وعده های غذایی متداول است که البته دارای مضراتی می باشد، کشت و صنعت کاسیا این دم نوش را که طعم بسیار مطلوب و ملایمی دارد، جهت جایگزین نمودن آن به جای نوشیدن چای بعد از وعده های غذایی تولید نموده است که باعث کمک به هضم غذا و تقویت دستگاه گوارش می گردد. در طب سنتی نعناع فلفلی به عنوان ضدنفخ و آرامبخش و آویشن به عنوان هضم کننده و مقوی معده شناخته شده است و در مورد بادرنجبویه آثار مقوی حافظه و هوش و به عنوان مقوی معده و تسهیل کننده عمل هضم، شناخته شده است همچنین رازیانه به عنوان نیرو دهنده، آرام بخش ، باد شکن و مدر کاربرد دارد . ترکیبات : نعناع فلفلی – بادرنجبویه - آویشن – رازیانه – رزماری

بازگشت به صفحه ی قبل

درج نظر